مقایسه رضایت زناشویی در سبک های مختلف دلبستگی
مشخصات اصلی
دسته بندی علمی : سبک زندگی
عنوان پایان نامه : مقایسه رضایت زناشویی در سبک های مختلف دلبستگی
پدیدآورندگان : رقیه عیدی خطیبی
استاد راهنما : زینب خانجانی
استاد مشاور : داوود حسینی نصب
تاریخ دفاع : 1383/01/01
مشخصات دانشگاهی
دانشگاه : دانشگاه تبریز
مقطع : کارشناسی
جزئیات پایان نامه
نوع پژوهش : ینیادی
کلید واژه : ازدواج، سبک زندگی
چکیده : نظریه دلبستگی بالبی بر روابط بین مراقب و کودک اهمیت بسیار قائل است و بر این اساس معتقد است بر پایه نوع روابط مراقب با کودک و میزان حساسیت و پاسخ دهندگی او به نیازهای کودک سه سبک اصلی دلبستگی در کودک شکل می گیرد که تا بزرگسالی نیز تداوم می یابند. سه سبک اصلی دلبستگی اجتنابی، ایمن و دوسوگرا نقش مهمی در جنبه های مختلف زندگی بزرگسالی بازی می کنند. در این پژوهش سعی شده است که تاثیر سبک های دلبستگی بر میزان رضایت زناشویی زوج ها به عنوان یکی از جنبه های مهم زندگی بزرگسالی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان داد زمانی که سبک دلبستگی زن و شوهر یکسان است به عبارتی هر دو ایمن یا هر دو اجتنابی یا هر دو دوسوگرا هستند رضایت زناشویی آنها بالاتر از زوج هایی است که سبک دلبستگی غیریکسان دارند. در میان سبک های مختلف دلبستگی پائین ترین رضایت زناشویی متعلق به زوج هایی بود که یکی از آنها سبک دلبستگی اجتنابی و دیگری سبک دلبستگی دوسوگرا داشت. از دیگر نتایج این پژوهش این بود که مردان نسبت به زنان رضایت زناشویی بالاتری دارند. رضایت زناشویی مردان دلبسته ایمن در کل نمونه نیز بالاتر از زنان دلبسته ایمن بود ولی رضایت زناشویی مردان دلبسته دوسوگرا و زنان دلبسته دوسوگرا و همینطور رضایت زناشویی مردان دلبسته اجتنابی و زنان دلبسته اجتنابی تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشت.
مشخصات دیگر
آدرس اینترنتی : ganj.irandoc.ac.ir/articles/51505

تعداد مشاهده پایان نامه : 711 بازدید امتیاز دهی به پایان نامه :
(0 رای)
 

ایمیل
رمز عبور
 
Copyright © 2011 - Design and Powered by Pejvak Soft